maanantai 5. marraskuuta 2018

Kutsu yhtiökokoukseen 2/2018

KUTSU PORIN TILAUSAJO OY: N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2/2018

Porin Tilausajo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 14.11.2018
kello 18:00 alkaen Porin Tikkulan ABC Paja kokoustilassa, Tikkulantie 2, 28100 PORI.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus klo 18:00

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

5. Päätetään työjärjestyksestä.

6. Vahvistetaan osanottajaluettelo.

7. Esitys Porin Tilausajo Oy:n talousarvioksi vuodelle 2019.
Hallituksen esitys: Porin Tilausajo Oy:n 2019 budjetti esitellään yhtiökokouksessa.

8. Esitys Porin Tilausajo Oy:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019.
Porin Tilausajo Oy:n toimintasuunnitelma esitellään yhtiökokouksessa.

9. Päätetään hallituksen puheenjohtajille, hallituksen jäsenille, tilintarkastajille
ja heidän varamiehelleen maksettavista palkkioista.
- Hallituksen esitys: pj 1700 €/vuosi, vpj. 510 €/vuosi, jäsenet 26 €/kokous, 
tositetarkastajat 130 €/vuosi ja tilintarkastajat laskun mukaan.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2019.
- Puheenjohtajana vuonna 2018 on toiminut Juhani Aalto.

11. Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 2019-2020.
PTA:n hallituksessa 2018 toimineet: vpj Petri Hämäläinen, Leena Astala, 
Eero Karhio, Harri Lammi, Mika Pirinen ja Juha Takala.
- Hallituksesta erovuorossa: Leena Astala, Eero Karhio ja Harri Lammi.
- Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 henkilöä

12. Valitaan tilintarkastajat.

13. Muut mahdolliset asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

14. Kokouksen päättäminen.

Porissa 2.11.2018

Hallitus

HUOM! Kokousjärjestelyjen sekä tarjoilun varaamista varten pitää kokoukseen ilmoittautua maanantaihin 12.11.2017 mennessä Katja Hahtokarille p. 040 572 8711.